Etiket arşivi: İ ile başlayan kelimeler

İnyit Nedir?

Kelime Kökeni: Fransızca

– Yerden çıkarılan ve üzerinde ağaç izleri görülen bir tür maden kömürü, linyit

Cümle içinde kullanımı: ” Bataklığın bitiminde kazılan yerden yüksek oranda inyit çıkarılmıştır.”

Lahuti Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– İlahi, tanrısal, Tanrıya özgü olan

– Uluhiyet alemi ile ilgili

Cümle içinde kullanımı:“Dünya ve Lâhûtî hakkındaki tüm merak ettikleriniz kutsal kitabımızda açıkça yazıyor. “

Îzidî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-îzid+Arapça-î

– Allah’tan gelen, Tanrısal, İlahî, Yaradana mahsus

Cümle içinde kullanımı:” Tüm dertler de dermanlarda Îzidî’den gelir, hastalıkta ondandır şifada ondandır. ”

 

Îzid Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Allah, Yaratan, Rab

– Zerdüşt, Zerdüşt dininde hayır tanrısı

Cümle içinde kullanımı:” Üç büyük Pers imparatorluğun dini olan Zerdüştçülüğün tanrıları arsında Îzid’de yer alır, bu tanrının yoksullara hayır dağıttığına inanılırdı. “

İvazen Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Karşılık olarak, bedel niyetiyle, mukabele olarak

Cümle içinde kullanımı:” Sözlerine  ivazen bende söylüyorum ki bugünden itibaren bu aileyle olan tüm ilişiğimi kesiyorum.”

İttifakiyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

–  Sözleşmeye özgü, ittifakla alakalı

– Rastgele, tesadüfle, sıradan, gelişigüzel

Cümle içinde kullanımı: “Sanırım devlet dairesindeki terfiler ittifâkiyye şekilde gerçekleştirilmiyor, torpil yapıldığını düşünüyorum.”

İstihaliye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Dönüşümcülük, şekil değiştirmecilik, transformizm

– Evrimciliği savunan görüş, Darvincilik, Lamarkçılık

Cümle içinde kullanımı: “Charles Darwin’i savunanlar istihâliyye öğretilerinin evrimleşmeyi açıkladığı görüşünde hemfikirlerdir. “

İrtikabat Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Gözleme, bekleme eylemi

– Bir işe başlamak, girişmek,

– Kötü ve uygunsuz bir iş yapma, kötülük etme, suç işleme

– Rüşvet alma, yolsuzluk yapma

– Hile yapma, hile hurdaya başvurmak, yalan söyleme

Cümle içinde kullanımı: ” Yüksek makamlar irtikâbât ederek kazandığı servetine güvenmesin yolsuzlukla elde ettiği malı mülkü kurur”

İlel-i Sariye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Bulaşıcı hastalıklar, sari illetler, mikrop yoluyla yayılan hastalıklar, enfeksiyöz hastalıklar

Cümle içinde kullanımı: “Tüm dünya yüzyılda bir ortaya çıkan ilel-i sâriyye hastalıklarla zarar görür, ama her zaman yaşamanın bir çaresi bulunur. “

İhmirarı Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Kızartı ile ilgili, kızartma ile alakalı

Cümle içinde kullanımı: “Güneş dağların tepesinde doğarken gökyüzünü ihmirârî ederek kızıl bir renge boyuyordu. “