Etiket arşivi: Eskimiş kelimeler

Adab u erkan Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Yol yordam, saygı, uygun davranış biçimleri

– Ahlak ve terbiye kaideleri, edebler

Cümle içinde kullanımı: “Âdâb u erkân nedir bilmeyen bizim ocağımıza adım atamaz aslan, geri bas şimdi!”

Adab-ı Umumiyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Genel ahlak ve görgü kuralları, umumi ahlak kaideleri, umumi görgü bilgisi ve kuralları

Cümle içinde kullanımı: “Hocamızın kaleme aldığı eserin konusu âdab-ı umûmiyye ile alakalıdır. “

A’dâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-adüvv çoğul biçimi

– Düşmanlar, hasımlar, yağılar

Cümle içinde kullanımı: ” A’dâ ve hasım gibi davranan akrabalar için ayakta kalacak, yıkılmayacağım.”

Aculane Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-acûl+Farsça-âne

– Aceleci bir tarzda veya biçimde

– Acele edene yakışır tarzda

Cümle içinde kullanımı: ” Acûlâne tavırları ve tez canıyla elini attığı her işi ivedilikle çözmeye çalışır. “

Acul Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Aceleci, sabırsız, ivecen, içi dar, tez canlı, acele eden kimse

Cümle içinde kullanımı: “Sabah acûl eden ikindiye kalmadan kaldırır harmanı, tembel olanın aşı pişmez. “

Aciziyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Acizlik, kabiliyetsizlik, beceriksizlik, zayıflık, güçsüzlük

Cümle içinde kullanımı: ” Ruhumdan kopup gelen bu âciziyyet de neyin nesiydi böyle!”

Acizane Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-âciz+Farsça-âne

– Çaresizlikle, çaresiz olarak, hakirane, tevazu ile

– Alçak gönüllülük ifadesi

Cümle içinde kullanımı: ” Acizane benim kanaatime göre beyefendinin hastalığı ruhsal görünüyor. “

Acıbe Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-acaib

– Hayreti gerektiren, şaşılacak şey, mucize, alışılmışın dışında, hayret veren

Cümle içinde kullanımı: “Acîbe olaylar çevremizi sarmışken hala nasıl olur da yukarıdakinin varlığını sorgularsınız?”

Aceze Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-âciz çoğul biçimi

– Acizler, düşkünler, zavallı kimseler

– Gücü bir şeye yetmeyen hayatını idame ettiremeyen güçsüz kimseler

Cümle içinde kullanımı: ” Biz ne kadar kabul etmek istesek de ülkemiz de aceze olduğu sürece asla iyi yetişmiş bir kültüee sahip olamayacağız. “

Acemî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Arap soyundan olmayan İranlı, İranlı, Aceme mensup kimse

– Yabancı

– Toy, tecrübesiz, deneyimsiz

–  Beceriksiz kimse

– Acem dili, Farsça

Cümle içinde kullanımı: “Askeriye de ayak işlerini acemî erler yapar, ancak usta birliğine geçtiklerinde bu temaşalardan kurtulurlar. “