Dil-zinde Nedir? 2

Dil-zinde Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Canlanmış

– Heyecanlı

– Gönül gözü açılmış

– Heyecan veren

Cümle içinde kullanımı: “Dil-zinde olan kalbimi lütfen daha fazla zorlamayınız.”

Dil-teng Nedir? 4

Dil-teng Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Duygulu

– Yüreği kalkmış

– Sıkıntılı

– İçli

– Kederli

– Gönlü darda olan

– Üzüntülü

– Mükedder

Cümle içinde kullanımı: “Allah’ım bizi ve ailemizi dil-teng eyleme, namerde el açtırtma.”

Dil-şikeste Nedir? 5

Dil-şikeste Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– İncinmiş

– Gönlü kırılmış

– Kalbi kırılmış

– Gönlü yaralanmış

Cümle içinde kullanımı: “Dil-şikeste olanı bir kaç tatlı sözle avutamazsın, bazı kırgınlıkların ne izahı ne de tamiri mümkündür.”

Dil-şiken Nedir? 6

Dil-şiken Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Gönül kırıcı

– Gönül kıran

– Kırıcı

– Can sıkıcı

– Kalp kırıcı

Cümle içinde kullanımı: “Af dileyene zalim olma, sana gül verene dil-şiken sakın ha olma.”

Dil-şikâr Nedir? 7

Dil-şikâr Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Gönül avlayan

– Gönül cezbeden

– Kalpleri cezbeden

– Kalbi etkileyen

Cümle içinde kullanımı: “Tavırlarınız ve alakanızdaki dil-şikâr tutumu görüyor şaşkınlığa gark oluyorum.”

Dil-şikâf Nedir? 8

Dil-şikâf Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Dokunaklı

– Yürek yakıcı

– Acıklı

– Yüreği delen

– Müessir

– İnsanın içine işleyen

Cümle içinde kullanımı: “Dil-şikâf lakırdıların şu an için bir önemi olmamakla birlikte gözyaşlarınızı boşuna harcamayınız.”

Dil-şâd Nedir? 9

Dil-şâd Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Gönlü hoş edecek

– Yüreği mutlu eden

– Yüreği şen olan

– Gönlü hoş olan

Cümle içinde kullanımı: “Kulağı okşayan, ruhu okşayan dil-şâd sözlerinize minnettarım.”

Dil-sûz Nedir? 10

Dil-sûz Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Gönül eğlendiren

– Gönlü hoş eden

– Yüreği yakan

– Gönül yakan

Cümle içinde kullanımı: “Dil-sûz kelamlarınızdan anladığım kadarıyla mutsuzluğunuzu bana mal etmeye çalışıyorsunuz.”