Nedir?

Baykara Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Kerges cinsinden yırtıcı bir kuş – Sultan Hüseyin Baykara – Maskara, güldürücü Cümle içinde kullanımı: “Baykara kanatlarını göğe açıp usul usul süzülürken keskin gözleri avını çoktan tespit etmişti.”

Nedir?

Bâyin Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-bâ’in – Ayıran, ayırıcı – İntişar – Ayıran bölüm Cümle içinde kullanımı: “Bir eserin bir kitabın bâyin kısmı konusunun anlatma şeklidir.”

Nedir?

Bâyi’iyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-bâyi sözünün müennes dişil biçimi – Pazar yerlerinde gümrük  vergisi dışında alınan vergi – Kurulan pazar yerlerinden ihtisab vergisi dışında alınan vergi Cümle içinde kullanımı: “Bâyi’iyye vermeyen pazarcılar mallarını alenen satamazlar.”

Nedir?

Bâyi Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-bey’ – Satan, satıcı – Malların satış şubesi – Dükkan, kuruluş – Alıcıya bir şeyler satan kimse – İşyeri Cümle içinde kullanımı: “Bâyi toplantısı bu kez şehirden uzakta yapılacak bilgisi geldi.”

Nedir?

Bâyıka Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-bâ’ika – Musibet – Felaket – Sıkıntı veren şey – Uğursuzluk Cümle içinde kullanımı: “Başımıza gelen bâyıka bir baksana bunların hepsi konu komşunun nazarı!”

Nedir?

Bâ-yezîd Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad – Yezid’in oğlu – Erkek adı Cümle içinde kullanımı:”Bâ-yezîd adının Yezid’ten geldiği düşünülse de anlamı günümüzde hala  bilinmemektedir”

Nedir?

Bâ-yek Diger Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça- zarf – Bir başkasıyla – Birbiri ile – Öteki ile Cümle içinde kullanımı: “Bâ-yek diger gezdiğin gönlünü bende dinlendirme, gayrı takatim kalmadı.”

Nedir?

Bâ-vücûd Nedir?

Kelime Kökeni: Edat – Her ne kadar – Gene de – Bununla birlikte – Öyle olduğu halde – Rağmen Cümle içinde kullanımı: “Bâ-vücûd insan ahı büyüktür ileriki hayatında hep sırtında hissedersin. “

Nedir?

Bavcı Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Tazı, şahin gibi hayvanları avcılığa alıştıran Cümle içinde kullanımı: “Bavcılar Osmanlı hanedanlığında avcılıkta kullanılan hayvanları besleyen ve eğiten kişilerdi.”

Nedir?

Battâniyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-bat – Üzeri tüylü veya tüysüz olabilen pamuk örtü – Battaniye – Yorgan üstüne kullanılan örtü Cümle içinde kullanımı: “Farelerin cirit attığı battâniyeyi bana örtün diye getirmiş.”