Kategori arşivi: F ile biten kelimeler

Etraf Nedir? 1

Etraf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Yanlar

– Taraflar

– Kol ve bacaklar

– Çevre

– Dolay

– Kanat

– Bir şeyin yakını

Cümle içinde kullanımı: “Sanki etrafımı düşmanlar sarmışta ben ıssız bir adada mahsur kalmış gibiyim.”

Eşraf Nedir? 3

Eşraf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Muteberan

– Şerifler

– Saygın kimseler

– En değerli olanlar

– İleri gelenler

– Bir yerin zenginleri

– Sözü geçen kimseler

– İtibarlı kimseler

Cümle içinde kullanımı: “Bahsi geçen şahıs eşraf tarafından sevilen sayılan bir beyefendidir.”

Esnâf Nedir? 5

Esnâf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Sanatkarlar

– Dükkancılar takımı

– Zanaat sahibi

– Küçük ticari işletme

– Sınıflar

Cümle içinde kullanımı: “Esnâfların derdini sorununu dinlemezseniz çözüm dediğiniz şeyler hep havada kalır.”

Eslâf Nedir? 6

Eslâf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul

– Selefler

– Ahlaf karşıtı

– Geçmişler

– Bizden öncekiler

– Evvelkiler

– Halefler

– Önceller

Cümle içinde kullanımı: “Senden önceki eslâflar daha uyumlu ve çabuk kavrayan insanlardı. “

Eryâf Nedir? 8

Eryâf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Sahralar

– Ovalar

– Bereketli topraklar

– Verimli

– Mamur

– Ekini bol olan yerler

Cümle içinde kullanımı: “Toprakları eryâf alan köyler aç bırakmaz insanını.”

Erâcîf Nedir? 9

Erâcîf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Uydurmalar

– Yalanlar

– Yalan sözler

– Asılsız sözler

– Palavralar

Cümle içinde kullanımı: “Doğduğu günden bu yana erâcîf konuştuğundan şüphelenmeye başladım.”