Kategori arşivi: A ile biten kelimeler

Dehân-güşâ Nedir? 2

Dehân-güşâ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Geveze

– Konuşan ağız

– Lafazan

– Zevzek

Cümle içinde kullanımı: “Dehân-güşâ biriyle ömür geçirmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun.”

Dehâ Nedir? 3

Dehâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Kavrayışı yüksek

– Kavrayışı derin olması

– Üstün zekalı

– Dahilik

– Dahi

– İnsan zekasının ulaşabildiği en yüksek sınır

Cümle içinde kullanımı: “Delilik ile Dehâ arasında ince bir çizgi vardır, onu kimin aştığı kimin aşmadığı belli olmaz.”

Degâ Nedir? 4

Degâ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad,sıfat

Hilekarlık

– Düzenbazlık

– Oyun

– Hile

– Habislik

– Dolandırıcılık

Cümle içinde kullanımı: “Kalitesi düşük insanların insan ilişkilerinde degâ olduğunu söyleyebilirim.”

Dede Baba Nedir? 6

Dede Baba Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Bektaşîlikte Kırşehir’deki pir makamının postnişine verilen ad

– Büyük baba

– Annenin babası

Cümle içinde kullanımı: “Dede babamız sağ olsun hepimize birer arsa bırakarak geleceğimizden korkmamızı sağladı.”

Dava Nedir? 8

Dava Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Hukuk yoluyla hakkını aramak için mahkemeye başvurma

– Mahkeme huzurunda yapılan duruşma

– İnsanın haiz olmadığı sıfat ve fazileti taşıdığını iddia etmesi

– Ülkü

Cümle içinde kullanımı: “Gönlünden de insanlığından da davacıyım, borcum hakka kalmasın.”

Darrâ Nedir? 9

Darrâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Bela

– Felaket

– Keder

– Sıkıntı

– Kötülük

– Mihnet

– Yoksulluk

– Ziyan

– Naks

– Olumsuzlama

Cümle içinde kullanımı: “Bizim gibilerin başından darrâ eksik olmaz, her türlü musibeti çekeriz.”