Yazar arşivleri: Semra Şenol

Dek Nedir? 1

Dek Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Değin

– Dahi

– Nevi

– Türlü

– Kadar

– Deneme

– Tecrübe

– Sağlam

– Güçlü

– Sınama

– Dilencilik

– Güçlü

– Sağlam

– Hile

– Oyun

– Düzen

Cümle içinde kullanımı: “Yeni yaşına girene dek burada sizin gözetiminizde kalsın istiyorum.”

Dehşet-nâk Nedir? 3

Dehşet-nâk Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Dehşetli

– Korkunç

– Ürpertici

– Ürkütücü

Cümle içinde kullanımı: “İçerisinde garip ve esrarengiz olaylar içeren eserlerin konusu mutlaka dehşet-nâktır.”

Dehşetengîz Nedir? 4

Dehşetengîz Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Korkunç

– Dehşet verici

– Korku saçan

Cümle içinde kullanımı: “Hikayenin sonu dehşetengîz  bir olaya doğru giderken hepimiz nefeslerimizi tuttuk.”

Dehşet-efşân Nedir? 5

Dehşet-efşân Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Dehşet saçan

– Korku saçan

– Korkunç

– Çok korkulu

– Ürkütücü

Cümle içinde kullanımı: “Dehşet-efşân davranışlarından herkes çekiniyor ve kaçıyor.”

Dehşet-âver Nedir? 6

Dehşet-âver Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-dehşet+Farsça-âver

– Ürkütücü

– Korkutucu

– Korku veren

– Şaşırtan

Cümle içinde kullanımı: “Dehşet-âver gözleriyle bana her baktığında olduğum yerde titriyorum.”

Dehşet Nedir? 7

Dehşet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Şaşıp kalma

– Korkma

– Ürkme

– Allah’ın gücünü yansıtan ilahi kuvvet

– Yılgı

– Ürküntü

– Korku ve telaş

Cümle içinde kullanımı: “Olayın arkasından yaşadığı dehşet sonucunda yere yığılıp kaldı.”

Dehriyye Nedir? 8

Dehriyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Dünyanın ebedi olduğuna inanan felsefe

– Materyalizm

– Yalnızca maddenin varlığını kabul eden felsefi görüş

– Maddecilik

– Özdekçilik

Cümle içinde kullanımı: “Dehriyye görüşüne göre ruh ve ahiret gibi olgular olmadığı gibi Tanrı inancı da yoktur.”

Dehrî Nedir? 9

Dehrî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Materyalist

– Bu dünyanın ebediliğine inanan

– Ahireti inkar eden

– Erkek adı

– Müteallik

Cümle içinde kullanımı: “Diğer tarafı dehrî eden elbet ölünce hakikati görecek.”

Dehr-i Fânî Nedir? 10

Dehr-i Fânî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Bu dünya

– Fani dünya

– Geçici dünya

– Ölümlü dünya

Cümle içinde kullanımı: “Dehr-i fânî kimseye kalmayacak, toprak olup göçeceğiz.”