Onedirki

Bâb-ı Meşîhat Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama – Şeyhilüislam makamı – Din işlerinden sorumlu makam Cümle içinde kullanımı:” Osmanlı devletinde sadrazamdan sonra gelen Bâb-ı Meşîhat, kabinenin önde gelen dairelerinden biriydi.”

Onedirki

Bâb-ı Fetvâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama – Şeyhülislam makamı – Bâb-ı meşîhat – Fetvaların verildiği yer Cümle içinde kullanımı: “Osmanlı imparatorluğunda bulunan Bâb-ı Fetvâ, günümüzün Diyanet İşleri Bakanlığıdır.”

Nedir?

Ayaklı Kütüphane Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Bilgisi zengin ve derin olan kimseye söylenen söz – Genel kültürü yüksek olan kimseler – Her konuda mutlaka bilgisi olan kimse Cümle içinde kullanımı:” İstersen babama bir danışalım ayaklı kütüphane gibidir her soruyu cevaplayabilir.”

Onedirki

Atâyâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça – Armağanlar – Bahşişler – Lütuflar – İhsanlar – Hediyeler Cümle içinde kullanımı:” Şeyhimizin bizlere atâyâ gönderdiğini, bizleri hep düşündüğünü iyi biliriz.”

Onedirki

Ataş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-âteş  – Susuzluk, susama – Hararet, sıcaklık – Tutturgaç Cümle içinde kullanımı: ” Kimselere göstermem yüreğime düşen ataşı!”

Onedirki

Âtâm Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-utum çoğul biçimi – Kasırlar, köşkler, hisarlar – Kır evleri Cümle içinde kullanımı:” Buralar 1900’lü yıllarda âtâm tarzı yapılarla doluydu sonrasında yerine katlı binalar yükselmeye başladı.”

Onedirki

Atalık Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Babalık, dedelik – Lalalık – Babaya yaraşır davranış Cümle içinde kullanımı:” Onun bana yaptığı babalığı atalığı asla unutmam sayesinde adam olabildim.”

Onedirki

Atalar Nedir?

Kelime Kökeni: Ad – Ecdat – Geçmişteki büyükler Cümle içinde kullanımı: ” Atalarımız birlik olmanın önemini ve değerini hep belirtmişlerdir.”