Kategori arşivi: E ile biten kelimeler

Esre Nedir? 2

Esre Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Efsane ve rivayetlerin sonucu

– Arap alfabesi sistemindeki üç harekeden biri olup harfin altında gösterilir

– Kesre

– Arapça’da o harfini i veya ı okutan işaret

Cümle içinde kullanımı: “Esre işaretlerini tam öğrenemeden Arapçayı sökmen zor olur.”

Esniye Nedir? 3

Esniye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Övgüler

– Senalar

– Medhetmeler

– Övmek için söylenen sözler

Cümle içinde kullanımı: “Kalemle kağıda düşen esniyeler de sana olan duygularımın izi bulunmaktadır.”

Esîrâne Nedir? 5

Esîrâne Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-zarf

– Kölecesine

– Esircesine

– Tutsakça

– Kölece

– Esirce

Cümle içinde kullanımı: “Esîrâne ağıtlarımı duymazdan gelir sırtını nasıl bir zalimlikle dönersin.”

Esâme Nedir? 9

Esâme Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Asker

– Yeniçeri neferinin kaydı

– İsimler

– Adlar

– Ulüfe defteri

– Yeniçerilerin kayıtlı adları

Cümle içinde kullanımı: “Hariçten esâme okuyacağına yüzüme bak ve gördüklerini söyle.”

Ervâhiyye Nedir? 10

Ervâhiyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Ruhçuluk

– Canlıcılık

– Tinselcilik

– Spritualizm

– Spiritüalizm

Cümle içinde kullanımı: “Ervâhiyye evrenin gerçeğinin manevi nitelikte olduğunu öne süren görüştür.”