Kategori arşivi: R ile biten kelimeler

Ecir Nedir? 2

Ecir Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Karşılık

– Ücret

– Bir iş karşılığında verilen şey

– Mükafat

– Sevap

– Doğru

Cümle içinde kullanımı: “Köylü kadınların tarla işi sonrasında aldıkları eciri kocalarına vermeleri büyük haksızlık.”

Echer Nedir? 3

Echer Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Açıkgöz

– Uyanık

– Yakışıklı

– Çekici

– Güzel kadın

Cümle içinde kullanımı: “Kitapta sözü geçen kadının echer, şuh kahkahalar atan cilveli bir karakter yapısı var.”

Ebül-beşer Nedir? 5

Ebül-beşer Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Hazret-i Adem

– İnsanlığın atası

– Beşeriyetin babası

– İlk insan

-İlk baba

Cümle içinde kullanımı: “Ebül-beşer insanların ilk atasıdır, bizlerin onun torunlarıyız.”

Ebter Nedir? 6

Ebter Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Kuyruksuz

– Kuyruğu eksiksiz

– Noksan

– Eksik

– Soyu tükenmiş

– Kötü

– Hayırsız

– Yaramaz

– Zürriyetsiz

– Kısır

Cümle içinde kullanımı: “Aklını da kalbini de ebter birine amanet etmiş mahvına doğru ilerliyor.”

Ebsâr Nedir? 8

Ebsâr Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Gözler

– Basarlar

– Görücüler

– Dikkat sahipleri

– Görüşler

Cümle içinde kullanımı: “Kara ebsârına bakan korkup kaçacak, deli gibi bakıyor.”

Ebrkâr Nedir? 10

Ebrkâr Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Şaşırmış

– Ne yapacağını bilmeyen

– Sersem

– Budala

– Düşünceleri dağılmış

Cümle içinde kullanımı: “Ebrkâr, korkmuş veledin elinden tutup su içirdi.”