Kategori arşivi: I ile biten kelimeler

Demevî Nedir? 2

Demevî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Kanlı

– Kanla ilgili

– Asabi

– Sinirli

– Öfkeli

– Kızgın

– Hiddetli

– Kanla dolmuş

Cümle içinde kullanımı: “Demevî rüyalarını anlatma hayra yor, dillendirme.”

Dem-bestegî Nedir? 3

Dem-bestegî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Susmuş

– Suskun

– Susturulmuş

– Sessiz sedasız

– Sükûtî

– Az konuşan

Cümle içinde kullanımı: “Kadının dem-bestegî olanı hem kendi için hem çevresi için yıkımdır.”

Delîl Başı Nedir? 4

Delîl Başı Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Tanzimat’tan önce vezir dairelerini korumakla görevli muhafız süvariler

– Muhafız süvarilerinin başına verilen ad

Cümle içinde kullanımı: “Delîl başı olarak anılan askeri birlik padişahtan sonra gelen en güçlü ve itibarlı kimseleri korumakla yükümlüydü.”

Dehrî Nedir? 5

Dehrî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Materyalist

– Bu dünyanın ebediliğine inanan

– Ahireti inkar eden

– Erkek adı

– Müteallik

Cümle içinde kullanımı: “Diğer tarafı dehrî eden elbet ölünce hakikati görecek.”

Dehr-i Fânî Nedir? 6

Dehr-i Fânî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Bu dünya

– Fani dünya

– Geçici dünya

– Ölümlü dünya

Cümle içinde kullanımı: “Dehr-i fânî kimseye kalmayacak, toprak olup göçeceğiz.”

Defter Emînî Nedir? 7

Defter Emînî Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Defterhane nazırı

– Sonradan tapu umum müdürü

– Tapu işlerine bakan üst düzey yönetici

Cümle içinde kullanımı: “Defter emînî olarak çalıştığını söyledi ama ben inanmadım.”

Defter-i Hakanî Nedir? 8

Defter-i Hakanî Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Defterhane emaneti

– Herkesin emlak ve arazisinin kayıtlı bulunduğu defterler ve bunları korumak, işlemek, geliştirmek işlerine bakan devlet dairesi

– Osmanlı devletinde tapu ve kadastro genel müdürlüğü

Cümle içinde kullanımı: “Şu an ele geçen belgelerin tarihi Defter-i Hakanî döneminden kalma.”