Etâvî Nedir? 1

Etâvî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Göçmen

– Yabancı

– Topraktan çıkan su sızıntısı

– Ecnebi

– Bigâne

Cümle içinde kullanımı: “Topraklarımızda yaşayan etâvî kendi inancına inanmakta özgür ve hürdür.”