Etraf Nedir? 1

Etraf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– Yanlar

– Taraflar

– Kol ve bacaklar

– Çevre

– Dolay

– Kanat

– Bir şeyin yakını

Cümle içinde kullanımı: “Sanki etrafımı düşmanlar sarmışta ben ıssız bir adada mahsur kalmış gibiyim.”