İttifakiyye Nedir? 1

İttifakiyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

–  Sözleşmeye özgü, ittifakla alakalı

– Rastgele, tesadüfle, sıradan, gelişigüzel

Cümle içinde kullanımı: “Sanırım devlet dairesindeki terfiler ittifâkiyye şekilde gerçekleştirilmiyor, torpil yapıldığını düşünüyorum.”