İttihadçı Nedir? 1

İttihadçı Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Birlik oluşturma yanlısı kişi, birleşme

– Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyetinin üyesi olan onları savunan kimse

Cümle içinde kullanımı: “İttihat ve Terakki Fırkası ittihâdçıları ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde büyük rol oynamışlardır. “