İstihaliye Nedir? 1

İstihaliye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Dönüşümcülük, şekil değiştirmecilik, transformizm

– Evrimciliği savunan görüş, Darvincilik, Lamarkçılık

Cümle içinde kullanımı: “Charles Darwin’i savunanlar istihâliyye öğretilerinin evrimleşmeyi açıkladığı görüşünde hemfikirlerdir. “