İstıksa Nedir? 1

İstıksa Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Aslını araştırma, inceden inceye araştırma, dikkatle araştırma, bir şeyin künhüne varmaya çalışma

Cümle içinde kullanımı: “Bitkilerin ve haşerelerin nasıl yayıldıkları ve ürediklerini istıksâ ederek öğrenmeye çalışıyor. “