Lağar Nedir? 1

Lağar Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça

– Zayıf, cılız, sıska, arık

– Şişman olmayan, şişman karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Besi olarak büyüttüğünüz bütün inekler lağar ve çelimsiz görünüyor. “