Lağarî Nedir? 1

Lağarî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça

– Zayıflık, arıklık, cılızlık, sıskalık

– Şişmanlık karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Aşırı derecede lağarî olan kadınlardan pek hoşlanmıyorum. “