Lafziyye Nedir? 1

Lafziyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Ezbercilik

– Boşsözcülük

– Bir sözü veya yazıyı tasannua, değerli göstermeye kaçan kelime süsleri

Cümle içinde kullanımı: “Mübalağa sanatı bir nevi TEZYİNÂT-I LAFZİYYE’ye dayanmaktadır. “