Lağ Nedir? 1

Lağ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça

– Şaka yollu söz, şaka, mizah, hezel, alay

– Oyun, hile, âl, desise, entrika, aldatma

– Mekan, yer, mahal

Cümle içinde kullanımı: ” Türlü lağ ve dolapla gemisini yüzdürmeye çalışırken başına çorap örecek. “