Nassiyye Nedir? 1

Nassiyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Dogmacılık, dogmatizm

– Mutlak doğruluk ve hakikat içeren öğretilere, bilgilere ve savlara  inceleme yada araştırma gerektirmediğini savunan inanç

Cümle içinde kullanımı: “Felsefe de bilginin mümkün olduğunu iddia edenlere dogmatik, bir diğer adıyla Nassiyye adı verilir. “