Lahın Nedir? 1

Lahın Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-lahnı

– Şarkı, türkü, koşuk, güzel ses, ezgi, nağme, melodi

– Uyum, ahenk, ritim, makam

–   Sözlük, dil, lügat

– Okuma esnasında yanlık yapma

Cümle içinde kullanımı:” Kulağı okşayan lahın da bütün duyguları aynı anda yaşıyor, müzikle bir araya geliyorduk.”