Lâc Nedir? 1

Lâc Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça ve Arapça

– Çıplak, soyunuk, üryan, nü, cıbıl

– Dar, sıkışmış, rahat olmayan, heyecan

– Reçineli sıvı, laka, lak

– Yüz bin (Hind.)