Külliyyet Nedir? 1

Külliyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Tamamlık, Bütünlük, Tümlük

– Bolluk, çokluk, çoğunluk

Cümle içinde kullanımı: ” Bu sene vişne ağaçlarının meyve külliyyeti bütün bir sene geçimimizi sağlamaya yetecek.”