Külliyyen Nedir? 1

Külliyyen Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Bütün bütün, tamamıyla, tamamen, Kamilen, büsbütün, kaffesi, toptan, hep birden

– Asla, Hiç, Kat’a, cuda, hiçbir zaman

Cümle içinde kullanımı: “Yemin ettim ana bir daha külliyyen ağzıma içki sürmem. “