Külliyye Nedir? 1

Külliyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Bütün, tamamıyla, hep

– Bütünlük, Umumilik

– Caminin çevresinde kurulmuş halka hizmet sunan yapılar, medrese, imaret, sebil, hastane

– Arap ülkesinde üniversitelere verilen isim

Cümle içinde kullanımı: “Ülkemize ve vatanımıza hayırlı işlerde bulanan çocuklar yetiştirmek amacını güden Külliyye’ler ne yazık ki yanlış yönetim kurbanı olmuşlardır. “