Kahriyyat Nedir? 1

Kahriyyat Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-kahrı çoğul biçimi

– Zorlama, zor kullanarak bir iş yaptırma, cebir, icbar, cebretmek

– Güç, kudret, erk, iktidar

Cümle içinde kullanımı: “Meşk ile mutlu olalım diye sevdama kahriyyât eylemem, sevda çiçeği kaba kuvvetle açmaz.”