Kabayil Nedir? 1

Kabayil Nedir?

Kelime Kökenli: Arapça 

– Boylar, Kabileler, Klanlar

Cümle içinde kullanımı: “Ortak bir atadan gelen topluluklarında ataerkil, anaerkil gelenekleri uygulayan Kabâyiller, ortak geçmişlerine dayanarak varlıklarını sürdürmeye devam ederler.