Kabe Kavseyn Nedir? 1

Kabe Kavseyn Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Ok tutulurken elin bulunduğu yer ile okun iki ucu arasındaki mesafe, iyi yay arası uzaklığı

– Kur’an-ı Kerim’de geçtiği üzere Hz. Muhammed’in Mirac’da Allah’a olan yakınlığının mesafesini ifade esen söz

Cümle içinde kullanımı:” İmkan ve vücub ortası manasına gelen kabe kavseyn, Allah’ın tezahür ettiği yüce makamlardan biridir. ”