İtabname Nedir? 1

İtabname Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça- itâb, Farsça-nâme

– Bir kişiyi kınama, azarlama ve paylama amacıyla kaleme alınan mektup veya eser

Cümle içinde kullanımı:“Namık Kemal’in eseri olan Tahrib-i Harabat, Ziya Paşa’nın Harabat adlı eserine yönelik itabname özelliği taşımaktadır. ”