İşret-name Nedir? 1

İşret-name Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-işret, Farsça-nâme

– Üzüm ve meyvelerden yapılan şarapların, içkilerin özelliklerinin bulunduğu eserler

Cümle içinde kullanımı: “Edebiyatımızda yer alan sakinamelerin özellikleri İşret-namelerle benzerlik gösteren eserlerdir. “