Fazail-i Âliyye Nedir? 1

Fazail-i Âliyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Yüksek değerler, yüksek faziletler, erdemler

Cümle içinde kullanımı: “Hz. Ömer fazail-i âliyye’ye örnek teşkil eden önemli zatlardan biriydi. “