Cehd Etmek Nedir? 1

Cehd Etmek Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Azmetmek, çalışıp çabalamak, gayret göstermek

Cümle içinde kullanımı: “Eğer cehd eylersen, Allah mükafatını verecektir oğlum.”