Etiket arşivi: Ç ile başlayan kelimeler

Çakerlik Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Ubudiyet, kulluk, kölelik, esirlik

Cümle içinde kullanımı: “Bu zulme daha ne kadar çâkerlik edecek, gururunu pas edeceksin söylesene ?”

Çalçene Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-birleşik sıfat

– Çenesi düşük kimse, durmadan dinlenmeden konuşan, sürekli çene oynatan, geveze, lakırdı ebesi, lakırdı kavafı, çenesi düşük

Cümle içinde kullanımı: “Susmayan, dinlemeyen çalçene insanlar çoğunlukla empatiden yoksundur. “

Çalbus Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Dalkavuk, yaltakçı, el etek öpen, yalaka, yağcı

Cümle içinde kullanımı: “Bizim gibi dürüst kişiler çâlbûs insanların yanında hora geçmez, dünya el etek öpenlerin dünyası olmuş. “

Çader Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Kadınların saçlarını kapatmak için örtündükleri örtü

– Çadır, çerge, otağ

Cedy Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Keçi yavrusu, oğlak

– Zodyak üzerinde Yay ile Kova burcu arasında kalan burç, Oğlak burcu, Oğlak takımyıldızı, cedi

Cümle içinde kullanımı: “Astronomide yer alan cedy, geleceğini planlamaya düşkün bir burçtur. “

Cedel Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Hak aramak yerine galip çıkmak için yapılan çekişme, tartışma, niza, münakaşa

– Kavga, savaş, çekişme, münazaa

Cümle içinde kullanımı: “Sözle başlayan cedelin sonu karakolda sonlandı. “

Cedep Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Suçlu, kabahat işlemiş kimse, mücrim

– Ayıplama, kınama, azarlama, takbih

– Yağmursuzluk, kuraklık

Cümle içinde kullanımı: İş yerindeki laubali tavırları nedeniyle cedep cezasını hak etmişti. ”

 

Cehd Etmek Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Azmetmek, çalışıp çabalamak, gayret göstermek

Cümle içinde kullanımı: “Eğer cehd eylersen, Allah mükafatını verecektir oğlum.”

Cedaret Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Müsait, elverişli, uygun, tam vakti

Cümle içinde kullanımı: “Cedâret vakti gelmişken, yürümekten korkma.  Dağlar önünde yola gelecek yiğidim.”

Ceban Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Ödlek, yüreksiz, korkak, tabansız, ürkek

Cümle içinde kullanımı: “Salih bey bu debdebeli neferler içerisinde en cebân olanıdır. “