Çalbus Nedir? 1

Çalbus Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Dalkavuk, yaltakçı, el etek öpen, yalaka, yağcı

Cümle içinde kullanımı: “Bizim gibi dürüst kişiler çâlbûs insanların yanında hora geçmez, dünya el etek öpenlerin dünyası olmuş. “