Cahudı Nedir? 1

Cahudı Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Gereğinden fazla inkarcı

– Yahudi

Cümle içinde kullanımı: ” Tanrı beni sizn gibi cahudı kişilere mecbur etmesin tek temennim bu!”