Sadaret Kethudası Nedir? 1

Sadaret Kethudası Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Sadrazam vekili, yardımcısı

– Osmanlı devletinde günümüzdeki İçişleri Bakanlığına denk gelen makam

Cümle içinde kullanımı: “Osmanlı İmparatorluğunda Divan-ı Hümayun kaldırılana dek Sadâret Kethudâsı, sadramın yardımcısı olarak hizmet verirdi.