Rükn Nedir? 1

Rükn Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Esas olan, bir nesneni en sağlam yanı, asıl direği

Cümle içinde kullanımı: “Bir evin rükn ile inşası güvenliğin koşulsuz malzemesidir, yoksa başa çöker. “