Lağzan Nedir? 1

Lağzan Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça

– Sürçen, kayan, tökezleyen, ayağı takılan, sendeleyen

Cümle içinde kullanımı: “İsmail küfe kadar sarhoş olduğunda doğru yolda yürüyemez lağzan bir kuş gibi seker. “