Küttab Nedir? 1

Küttab Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Yazıcılar, Katipler,

– Mektep, okul, ekol

– Ok atmayı öğrenen oğlancıklara verilen yuvarlak başlı küçük ok

Cümle içinde kullanımı: “Osmanlı hanedanlığında mektep görmüş, el yazısı güzel olanlar küttâb olarak görev alırlardı.”