Kavmiyyet Nedir? 1

Kavmiyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Belli bir kavimden olma durumu

– Kavme bağlılık

– Bir kavmin kendine özgü özellikleri, kavim hususiyetleri, kavimcilik

– Milliyetçilik, ulusçuluk

Cümle içinde kullanımı: “Irk, meşreb, mezhep, kavmiyyet, öf ve adetlerin farklılıklarına rağmen İslam dinine tabii olan topluluklar kardeşlik çatısı altında toplanmalıdır. “