İzafet Kesresi Nedir? 1

İzafet Kesresi Nedir?

Kelime Kökeni: Eski Türkçe

– Osmanlı ve eski Türkçe de Farsça isim ve sıfat tamlamalarında kullanılan dilbilgisi unsuruna izafet kesresi adı verilir. İzafet kesresine göre Farsça tamlamalarda önce tamlanan sonrasında tamlayan gelmektedir.

İzafet’in kelime anlamı yakın etmek, katıştırmak manasına gelirken, iki Farsça ismini birleştirerek tamlamalar izafet kesresi (-i,-ı) ile yapılmaktadır.

Örnek: Hâne-i peder, Dîde-i giryân,  Şu’arâ-yı Osmâniyye