Halisiyyet Nedir? 1

Halisiyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Doğruluk, halislik, dürüstlük

Cümle içinde kullanımı: “İnsan nankör olmaya görsün o zaman ne halisiyyet bilir ne adalet!”