Düstûr-i Mükerrem Nedir? 1

Düstûr-i Mükerrem Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Kanun, nizam üzere hareket eden

– Vezir

– Vezir  ve sadrazama saygı ifadesi olarak verilen unvan

Cümle içinde kullanımı: “Düstûr-i mükerrem buyurmuşsa bizim sözümüzün hükmü yoktur.”