Düstûr-i Amel Nedir? 1

Düstûr-i Amel Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Gereği gibi uygulanacak olan kanun

– Olması gerektiği gibi uygulanacak kurallar

Cümle içinde kullanımı: “Kadı dediğin düstûr-i ameli uygulamakla mükelleftir.”