Düstûr Nedir? 1

Düstûr Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Ruhsat

– Mezuniyet

– İzin

– Hükmü ve nüfuzu bulanan vezir

– Kanunları içeren kitap

– Genel kural

– Kaide

– Nizam

– Umumi kaide

– Kanun

Cümle içinde kullanımı: “Derneğimizin düstûru yoksula yardım edip yaşam şartlarını iyileştirmektir.