Sapı Silik Nedir? 1

Sapı Silik Nedir?

Deyim

– Soyu sopu belli olmayan kişi

– Kişiliksiz, serseri

Cümle içinde kullanımı: “Mahalle sapı silik külhan beyleriyle dolmuş taşmış.”