Özelminci Nedir? 1

Özelminci Nedir?

Kelime Kökeni: Eski Türkçe 

– Birinci, her şeyde ilk olan

Özelminci bâb: Birinci bab

Cümle içinde kullanımı: ” Gazelin özelminci bâb’ında yer alan kafiyeler tam uyaklı olup hece ölçüsüyle yazılmıştır. “