Nayab Nedir? 1

Nayab Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Nadir, bulunmayan, benzersiz, eşsiz, ender

Cümle içinde kullanımı: “Ey dürr-i nayâb, sen misin hicran eyleyip gözyaşı döken? “